Пресловљавање за Adobe InDesign

Пресловљавање за Adobe InDesign

Једноставан скрипт за пресловљавање, први пут направљен за Adobe InDesign 2, VBS, JAVA, Apple Script. За актуелни Adobe InDesign CC само JAVA верзија.

АДРЕСА