OOoTranslit

OOoTranslit

OOoTranslit је бесплатан и слободан додатак за програме Writer i Calc канцеларијског пакета Open/LibreOffice.

АДРЕСА