Dtknv транслитерација

Dtknv транслитерација

Програм за пресловљавање текста, ради на оперативним системима Windows и Linux, теоретски може да ради на сваком систему са инсталираним Python 3.1.

АДРЕСА