CyrLatConverter – jQuery plugin

CyrLatConverter – jQuery plugin

CyrLatConverter је jQuery plugin који ради транслитерацију садржаја из латининце у ћирилицу, као и из ћирилице у латиницу.

АДРЕСА