Ареал РНИДС и Орто РНИДС

Ареал РНИДС и Орто РНИДС

РНИДС и Типометар вам поклањају фонтове типографских писама Ареал РНИДС, ауторке Оливере Стојадиновић, и Орто РНИДС, ауторке Ане Продановић.

Фонтови су израђени у форматима који се користе на интернету (WOFF2) и у штампи (OTF), и садрже српску ћирилицу и латиницу.

АДРЕСА